Home


Welcome to the Conwy Beekeepers website

Update August 2016… Our last summer meeting with the bees is on Saturday 27th August at 2.30pm at Tal y Cafn Apiary near Conwy. The bees in the Conwy Valley are making honey from the ling heather now. The aroma when you open the hives is quite unmistakable. Thanks to all who supported Eglwysbach Show 2016. We regret there are no honey classes at Llanrwst Show on Sat 20th August. The honey judge was not available. We’ll be selling honey at Conwy Honey Fair on Tues 13th September. Please see our Conwy Fairs pages.

Our evening lecture meetings start at Craig y Don Community Centre on Tuesday 27th September at 7.40pm, with a talk by Graham Royle NDB on Karl von Frisch and the Bee Dances. All welcome including non beekeepers. Please spread the word.

Many thanks to everybody who supported the 2015 Conwy Honey Fair, the best day of the year in Conwy.
We had about 20 beekeepers selling honey, plus about 50 craft, home produce and plant stalls. We raised £700 towards Bees for Development. This unique event attracts beekeepers from all over North Wales and beyond, and honey lovers from far and wide. Put them together and you have an amazing event, still true to its 730-year old roots. Edward 1st would be proud of us!
You will never see honey selling so quickly. Please see our Information for Stallholders and Visitors webpages, and our new pages on Selling honey at the Honey Fair and Tales from the Honey Fair.
The 2016 Conwy Seed Fair raised a further £370 towards BfD.
2016 date: Conwy Honey Fair, Tuesday 13th September. We hope to see you there!

Got a problem with bees? Want to get rid of them, or learn how to live with them? See our page Nuisance Bees for information.

Conwy Beekeepers was founded in 1978 as Aberconwy and Colwyn Beekeepers’ Association. In 2002, we became Conwy Beekeepers’ Association, and in 2014 we became Conwy Beekeepers Limited, a Company limited by Guarantee. We now have over 150 members, a record number, including about six of the original members. We are based in the county of Conwy in North Wales, and we have members all over the county and beyond. Many of our members have only one or two hives of bees, and a few have over 40 hives. We have members just starting with bees, a lucky few who have had bees for over 50 years, and one whose family has kept bees continuously since 1912. 

We welcome new members. You can join online. See Membership page.

We have organized the Conwy Honey Fair and the Conwy Seed Fair since 1990, and these have become major events again.  We raise funds for Bees for Development at both Fairs, to encourage people in the developing world to become self-reliant through beekeeping. We raised a record £900 at the Honey Fair in 2014.

In 2004, we initiated the Conwy Feast, now a very popular annual event; and more recently the National Beekeeping Centre for Wales. These are run by separate Community Interest Companies.

Our aim is to encourage people to keep bees, and to raise public awareness of the importance of bees, and to produce honey! We just love being with our bees and talking about beekeeping. Every year is going to be the best honey year ever.

We hold monthly lecture meetings at Craig y Don Community Centre in the winter, and regular meetings with the bees at our apiary at Tal y Cafn, and we are partners in providing a popular winter evening course. The course is held at Henfaes Research Centre near Bangor, in association with the National Beekeeping Centre for Wales. The course, now in its ninth year, attracts new beekeepers from all over North Wales, and many become members of Conwy BK.

Conwy BK is affiliated to the Welsh Beekeepers’ Association.

Visit the WBKA website for info on other BKA’s in Wales.

We hope you enjoy our website, and we would love to have your comments.

Croeso i wefan Cymdeithas Gwenynwyr Conwy.

Sefydlwyd CGC yn 1978, ac erbyn hyn mae gennym dros 150 o aelodau, a chwech ohonynt yn aelodau ers y cychwyn. Rydym wedi ein lleoli yn sir Conwy, un o ardaloedd hardd gogledd Cymru, a daw ein haelodau o bob rhan o’r sir a thu hwnt. Rydym i gyd yn cael mwynhad o’n gwenyn. Un cwch sydd gan nifer fawr o’n haelodau ond mae gan ambell un gynifer a 60, ac mae profiad gwenyna yn amrywio hefyd o’r niferoedd gwenynwyr newydd i’r ychydig sy’n gwenyna ers dros 60 mlynedd. Bu teulu un ohonom yn gwenyna’n ddidor ers canrif!

Ers 1990, bu’r gymdeithas yn trefnu ffeiriau hynafol Conwy, sef y Ffair Fel sy’n 700 mlwydd oed, a’r Ffair Hadau, ac maent bellach wedi dod yn boblogaidd iawn, ac yn llwyddiant unwaith eto. Yn ystod y ffeiriau, byddwn yn codi arian ar gyfer “Bees for Development”, elusen sy’n cynorthwyo pobl yn y trydydd byd i ddod yn hunan- gynhaliol drwy gadw gwenyn.

Yn 2004, buom yn flaenllaw yn sefydlu Gwledd Conwy sydd bellach yn ddigwyddiad blynyddol hynod boblogaidd, ac hefyd, yn fwy diweddar,sefydlwyd Canolfan Gwenyna Genedlaethol i Gymru. Erbyn hyn mae’r ddau sefydliad yn cael eu gweinyddu gan gwmniau cymunedol pwrpasol.

Mae ganddom dri nod arbennig, sef

  • I annog pobl i gadw gwenyn.
  • I godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwenyn.
  • I gynhyrchu mel.

Gwahoddir siaradwyr i gyfarfodydd misol yn ystod y gaeaf, yng nghanolfan gymunedol Craig y Don, ac yn yr haf cynhaliwn ddyddiau arbennig ar gyfer dechreuwyr, a chyfarfodydd ymarferol yn ein gwenynfa ni yn Nhal y Cafn. Trefnu’r cwrs wythnosol dros fisoedd y gaeaf, mewn cydweithrediad a’r Canolfan Gwenyna Genedlaethol i Gymru, yng nghanolfan ymchwil Henfaes ger Bangor. Daw gwenynwyr newydd o bob cwr o ogledd Cymru iddo a bydd nifer fawr ohonynt wedyn yn ymaelodu a CGC.

Mae CGC yn cydweithio a chymdeithas gwenynwyr Cymru (WBKA).

Ewch i wefan WBKA am fwy o wybodaeth am gymdeithasau eraill Cymru.

Gobeithio y gwnewch fwynhau ein gwefan, ac mae croeso i chi ymateb a rhoi eich sylwadau.

Comments are closed.