Conwy Fairs

Members of Conwy Beekeepers have organized Conwy’s 700-year old Royal Charter Fairs every year since 1990. The Seed Fair and the Honey Fair have grown into major events again, attracting large crowds of visitors to the town.

Please see Stallholder Information and Visitor Information pages.

We wish to thank Conwy County Borough Council, Conwy Town Council, Conwy Chamber of Trade and the residents of Conwy town for their support.

Conwy Seed Fair, Thursday 26th March 2020, 9am to 4pm  CANCELLED

Plant stalls, seeds, home produce and local crafts in the High Street and Lancaster Square. Includes over 50 varieties of seed potato for sale.

Conwy Honey Fair, Monday 14th September 2020, 9am to 4pm  CANCELLED

Conwy has a very long association with honey and beekeeping. The Conwy Honey Fair takes place in the High Street and Lancaster Square every 13th September (or 14th September if the 13th is a Sunday). The Honey Fair is an opportunity for beekeepers to sell their honey, and for the public to meet beekeepers, talk about bees, and buy local honey and hive products, including beeswax candles, beeswax polish and honey soaps. Plus… plant stalls, home produce, and local bee-related crafts.
The 2020 Honey Fair will be the 31st Honey Fair organized by us. Don’t miss it! Why not make a long weekend of it? There are plenty of nice places to stay in Conwy.

Peter McFadden, July 2020.

Ffair Fêl Conwy

Mae perthynas Conwy â gwenynwyr yn mynd yn ôl ganrifoedd. Mae Ffair Fêl Conwy a gynhelir bob blwyddyn ar Stryd Fawr Conwy, ar y 13eg o Fedi, yn gyfle i wenynwyr werthu eu mêl ac i’r cyhoedd gyfarfod â’r gwenynwyr a phrynu mêl lleol a chynnyrch y cychod gwenyn megis canhwyllau, cwyr dodrefn a sebon a wnaed o gwyr gwenyn.
Mae gan Ffair Fêl Conwy siarter ers 700 mlynedd ac fe’i sylfaenwyd gan Edward I. Mae’r gwenynwyr lleol yn gwerthu oddeutu tunnell o fêl erbyn amser cinio. Ni chodir tâl am stondin. Yn ogystal â’r stondinau mêl, mae yno hefyd grefftau, planhigion a chynnyrch lleol. Mae nifer o atyniadau o fewn tref gaerog Conwy, sydd yn Safle Treftadaeth y Byd.

2 Responses to Conwy Fairs

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.