Home

Croeso!
Welcome to the Conwy Beekeepers’ website

Update 12th January 2022…
Our AGM on Tues 25th January 2022 at Craig y Don Community Centre is CANCELLED.  New date to be announced in due course.
Stay safe.  Get vaccinated.  You owe it to your family, your friends and your neighbours.

We hope the 2022 Conwy Seed Fair will go ahead on Friday 25th March.   Click here for Stallholder Information

Thanks to everybody who supported the Bodnant Honey Market at Bodnant Welsh Food on Sun 19th September 2021.   Our collection in aid of Bees for Development raised £250.
Click here for pictures.

Beekeeping courses in North Wales 2021  Click here

New website page  Honey for sale 2021

New website pages

 Winter Feeding  Honeybees including members’ fondant recipes.
and Steam Beeswax Extraction

We invite you to join our Facebook group Conwy Beekeeping Group, which now has well over 400 members.  Share your pictures, your ideas and beekeeping problems, ask questions and buy and sell bees and equipment  Click here

Our new Online Apiary Meetings are up and running Click here  Enjoy the birdsong!
We’d love to hear from you with your comments and suggestions for future videos.
The online meetings are filmed and presented at the Conwy Beekeepers’ Apiary by Kevin Jones, our Apiary Manager.

You can renew your membership or join Conwy Beekeepers online here

26 reasons to join Conwy Beekeepers

New (ish) website pages  Solar beeswax extractor 
Conwy Honey Fair pictures 2018
Making Mead

Here’s a good beekeeping blog, full of useful information   http://theapiarist.org

 New website pages Beehive stands and Buying and selling hives of bees…making the deal.

…………………………………….

Many thanks to everybody who supported the 2019 Conwy Honey Fair.  Conwy was full of visitors all day. We had nearly 30 beekeepers selling honey.  Our collection in aid of Bees for Development raised  a record £1032.  This unique Fair attracts beekeepers from all over North Wales, and honey lovers from far and wide. Put them together and you have an amazing event, still true to its 730-year old roots. Edward 1st would be proud of us! You will never see honey selling so quickly.
Conwy Beekeepers was founded in 1978 as Aberconwy and Colwyn Beekeepers’ Association. In 2002, we became Conwy Beekeepers’ Association, and in 2014 we became Conwy Beekeepers Limited, a Company limited by Guarantee.  We are based in the county of Conwy in North Wales, and we have members all over the county and beyond. Many of our members have only one or two hives of bees, and a few have over 40 hives. We have members just starting with bees, a lucky few who have had bees for over 50 years, and one whose family has kept bees continuously since 1912.

We have organized the Conwy Honey Fair and the Conwy Seed Fair since 1990, and these have become major events again.  We raise funds for Bees for Development at both Fairs, to encourage people in the developing world to become self-reliant through beekeeping. We raised a record £1032 at the Honey Fair in 2019.

In 2004, we initiated the Conwy Feast, which has become the largest food event in North Wales; and more recently the National Beekeeping Centre for Wales. These are run by separate Community Interest Companies.

Our aim is to encourage people to keep bees, and to raise public awareness of the importance of bees, and to produce honey! We just love being with our bees and talking about beekeeping. Every year is going to be the best honey year ever.

We hold monthly lecture meetings at Craig y Don Community Centre in the winter, and regular summer meetings with the bees at our apiary at Tal y Cafn.
Wanting to start beekeeping? We recommend beekeeping courses run by the National Beekeeping Centre for Wales.

Conwy BK is affiliated to the Welsh Beekeepers’ Association.

Visit the WBKA website for info on other BKA’s in Wales.

We hope you enjoy our website, and we would love to receive your comments.

Croeso i wefan Cymdeithas Gwenynwyr Conwy.

Sefydlwyd CGC yn 1978, ac erbyn hyn mae gennym dros 150 o aelodau, a chwech ohonynt yn aelodau ers y cychwyn. Rydym wedi ein lleoli yn sir Conwy, un o ardaloedd hardd gogledd Cymru, a daw ein haelodau o bob rhan o’r sir a thu hwnt. Rydym i gyd yn cael mwynhad o’n gwenyn. Un cwch sydd gan nifer fawr o’n haelodau ond mae gan ambell un gynifer a 60, ac mae profiad gwenyna yn amrywio hefyd o’r niferoedd gwenynwyr newydd i’r ychydig sy’n gwenyna ers dros 60 mlynedd. Bu teulu un ohonom yn gwenyna’n ddidor ers canrif!

Ers 1990, bu’r gymdeithas yn trefnu ffeiriau hynafol Conwy, sef y Ffair Fel sy’n 700 mlwydd oed, a’r Ffair Hadau, ac maent bellach wedi dod yn boblogaidd iawn, ac yn llwyddiant unwaith eto. Yn ystod y ffeiriau, byddwn yn codi arian ar gyfer “Bees for Development”, elusen sy’n cynorthwyo pobl yn y trydydd byd i ddod yn hunan- gynhaliol drwy gadw gwenyn.

Yn 2004, buom yn flaenllaw yn sefydlu Gwledd Conwy sydd bellach yn ddigwyddiad blynyddol hynod boblogaidd, ac hefyd, yn fwy diweddar,sefydlwyd Canolfan Gwenyna Genedlaethol i Gymru. Erbyn hyn mae’r ddau sefydliad yn cael eu gweinyddu gan gwmniau cymunedol pwrpasol.

Mae ganddom dri nod arbennig, sef

  • I annog pobl i gadw gwenyn.

I godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwenyn.

I gynhyrchu mel.

Gwahoddir siaradwyr i gyfarfodydd misol yn ystod y gaeaf, yng nghanolfan gymunedol Craig y Don, ac yn yr haf cynhaliwn ddyddiau arbennig ar gyfer dechreuwyr, a chyfarfodydd ymarferol yn ein gwenynfa ni yn Nhal y Cafn. Trefnu’r cwrs wythnosol dros fisoedd y gaeaf, mewn cydweithrediad a’r Canolfan Gwenyna Genedlaethol i Gymru, yng nghanolfan ymchwil Henfaes ger Bangor. Daw gwenynwyr newydd o bob cwr o ogledd Cymru iddo a bydd nifer fawr ohonynt wedyn yn ymaelodu a CGC.

Mae CGC yn cydweithio a chymdeithas gwenynwyr Cymru (WBKA).

Ewch i wefan WBKA am fwy o wybodaeth am gymdeithasau eraill Cymru.

Gobeithio y gwnewch fwynhau ein gwefan, ac mae croeso i chi ymateb a rhoi eich sylwadau.

Comments are closed.